Hvad betyder de nye regler egentlig?

Det korte svar er ikke det helt store, men hvis du i februar måned modtager et brev fra Udbetaling Danmark, så kan du her se hvorfor.

Den 1. januar 2016 trådte de nye regler for boligstøtte i kraft. Reglerne betyder, at du ikke længere skal dokumentere din indkomst, når du søger boligstøtte og heller ikke give besked, hvis der sker ændringer i din eller andre i din husstands indkomst. Det skyldes at Udbetaling Danmark nu automatisk får oplysninger om din indkomst og ændringer i den fra SKAT.

Hvis ændringen i din indkomst har betydning for din boligstøtte, så du enten har ret til en højere boligstøtte eller kun er berettiget til en lavere boligstøtte, modtager du et brev fra Udbetaling Danmark om det. Det er således kun, hvis indkomsten for dig, eller dem du bor sammen med ændrer sig ofte, at du vil opleve at din boligstøtte løbende ændrer sig

Det foregår således, at Udbetaling Danmark i midten af februar ser på,  om der er overensstemmelse mellem din indkomst for januar og den boligstøtte, du har modtaget. Hvis du har fået for meget i boligstøtte, vil beløbet blive fratrukket din boligstøtte fra marts, og hvis du har fået for lidt, vil det manglende beløb blive lagt til boligstøtten for marts.

Husk på, at du fortsat skal give besked til Udbetaling Danmark om andre ændringer, der kan påvirke din boligstøtte, eksempelvis hvis en person flytter til eller fra boligen eller du begynder at leje noget af boligen ud.

 Svar på eventuelle spørgsmål til de nye regler kan findes på  Borger.dk,
hvor informationer om reglerne i dette indlæg er hentet fra.