Din guide til boligstøtte

Hvad er det nu lige boligstøtte er, hvem har ret til boligstøtte, hvordan beregnes den, og hvordan søger man? AkutBolig.dk giver svarene her.

Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af husleje

Hvem kan søge om boligstøtte?

Alle, som er bosiddende i Danmark og bor i en lejet helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche, hvor der er indlagt vand og afløb, kan søge om boligstøtte.

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Om du kan få boligstøtte og hvor meget afhænger blandt andet af:

• hvor stor din bolig er
• hvor meget du betaler i husleje
• hvor mange I bor sammen
• hvor stor jeres samlede indkomst og formue er
• om du er folkepensionist, førtidspensionist eller ikke pensionist

Hvis du bor til leje og ikke er pensionist, skal du mindst betale 2.000 kr. om måneden af din husleje for at være berettiget til at få boligstøtte

Du kan højst få:
Hvis der ikke bor børn i boligen                       999 kr. pr. md.
Hvis der bor op til tre børn i boligen             3515 kr. pr. md.
Hvis der bor flere end tre børn i boligen     4.394 kr. pr md.
(opdaterede tal fra 2016)

Du kan finde reglerne for folkepensionister (efter de nye og gamle regler) og førtidspensionister her

Hvordan søger jeg om boligstøtte?

Du søger om boligstøtte på Borger.dk, hvor du også kan lave din egen foreløbige beregning af, hvor meget du kan få i boligstøtte.  Når du søger eller ønsker at beregne din boligstøtte, skal du bruge din lejekontrakt, seneste lønseddel og evt. SU- eller pensionsmeddelelser. Log på med NemID, udfyld ansøgningen og vedhæft de relevante dokumenter og tryk “send”

Hvis I bor flere sammen, er det kun én af jer, der skal søge om boligstøtten, da den beregnes ud fra husstandens total indkomst og ikke den individuelle indkomst. Boligstøtten bliver udbetalt til den, der laver ansøgningen eller til boligselskabet, som trækker beløbet fra huslejen.

Hvornår og hvordan udbetales boligstøtten?

Boligstøtten udbetales den første hverdag i måneden og er forudbetalt.  Du kan se, hvordan din boligstøttes udbetales i det brev, du får fra Udbetaling Danmark, som administrerer boligstøtten, når din ansøgning er behandlet. Enten udbetales den direkte til ansøgeren eller ansøgerens boligselskab, som trækker beløbet fra huslejen.

Læs mere om- og søg boligstøtte her