Få helt styr på reglerne omkring fremleje

Overvejer du at fremleje din bolig, men har du ikke helt styr på reglerne for fremleje, så bliv klogere her. Akutbolig.dk har med hjælp fra Ejendomsforening Danmark udarbejdet en oversigt over forskellige typer fremleje, og de regler ved hver type, som du skal være opmærksom på.

 

Fuldstændig fremleje

Du har ifølge lejeloven ret til at fremleje hele din lejebolig i op til 2 år, hvis:

  • Dit ønske om fremleje skyldes noget midlertidigt – forretningsrejse, sygdom, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign. – hvilket du skal kunne dokumentere over din udlejer

Der er minimum 13 lejemål i den ejendom, hvor du bor til leje

Antallet af personer, som du fremlejer til, ikke overstrider antallet af beboelsesrum i din lejebolig.

Du må ikke tjene penge på fremlejen, dvs. at den eller de, som du fremlejer til, skal betale det samme i husleje, som du selv gør.

Du skal være opmærksom på at udlejer kan modsætte sig fremlejet, selvom ovenstående betingelser er opfyldt, hvis han/hun har, hvad der betragtes som en ‘rimelig grund’. Derudover gælder følgende regler ved fuldstændig fremleje:

Fremleje aftalen skal indgås skriftligt og din udlejer skal have en kopi af fremleje aftalen

Du må kun opkræve et depositum/forudbetalt leje svarende til maksimum 3 måneders husleje

Din udlejer må ikke kræve ekstrabetaling af din fremlejer. Det er fortsat er dig, og kun dig, som hæfter over for udlejeren. Du har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, at fremlejer overholder ordensreglementet og at lejeboligen ikke bliver misligholdt. Gør de ikke det, risikerer du, at udlejer ophæver din lejekontrakt.

Delvis fremleje

Ønsker du at dele din lejebolig med andre, kan du fremleje et eller flere værelser, hvis:

Den fremlejede del ikke overstiger halvdelen af boligens areal

Det samlede antal personer, der bor i boligen under fremlejet, ikke overstiger antal beboelsesrum i din lejebolig

Der er ingen tidsmæssig begrænsning på en delvis fremleje, hvilket betyder, at du må dele din bolig med en eller flere i så lang tid, som du har lyst. Der er heller ingen særlige regler for bebyggelser med mindre end 13 lejemål. Dog gælder følgende regler ved også ved delvis fremleje:

Din udlejer må ikke kræve ekstrabetaling af din fremlejer. Det er fortsat dig, og kun dig, som hæfter over for udlejeren

Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt og din udlejer skal have en kopi af fremleje aftalen.

Du må kun opkræve et depositum/forudbetalt leje svarende til maksimum 3 måneders husleje

Ved delvis fremleje skal du derudover være opmærksom på, at husleje skal fastsættes efter kvadratmeter størrelsen på det udlejede areal.

Se fordelene ved at bo sammen med andre og læs mere omkring delvis fremleje her.

 

Ferie fremleje

Skal du eksempelvis på studietur i 3 uger til London, eller på ferie hos mormor på Bornholm, så er der tale om ferie fremleje. Ferie fremleje er undtaget lejeloven, der gælder ved hel- og delvis fremleje, hvis man overholder nogle specifikke krav:

Ferie fremleje må kun være maksimum 6-8 uger i alt om året

Boligen skal fremlejes af frem- og fritidsmæssige årsager; dvs. hvis du eksempelvis vil fremleje din bolig, men du er på en 4 ugers ferie i Thailand, eller hvis du vil fremleje din bolig i København i en uge til en familie, der ønsker at bruge din bolig som feriebolig.

At ferie fremleje er undtaget lejeloven, betyder, at der ved ferie fremleje ikke er krav om at spørge udlejer om lov. Vi anbefaler dog alligevel stærkt at spørge udlejer om lov. Ferie fremlejen er heller ikke underlagt regler omkring fastsættelse af husleje. Det er alligevel en god idé at kræve den samme husleje af fremlejer, som man har skrevet under på i sin egen lejekontrakt, da indkomsten ved ferie fremleje ellers skal indberettes til SKAT. Ferie fremleje er heller ikke underlagt regler omkring depositum og forudbetalt leje, men vi anbefaler at man kræver et rimeligt depositum/forudbetalt leje i forhold til antal uger, som lejeboligen skal fremlejes i.

 

Kilde: Lejeloven, Ejendomsforening Danmark