Sådan gør du ved opsigelse af lejemål

Står du og skal flytte ud af din lejebolig? Så kig denne liste igennem for ting, du skal være opmærksom på ved fraflytning.
Opsig din bolig jænvfør din lejekontrakt

For at opsige din lejebolig, bør du læse betingelserne for opsigelse af lejemålet i din lejekontrakt. Her fremgår reglerne for hvor lang opsigelsesvarsel du har, hvornår opsigelsen skal være i hænde hos udlejer, samt andre formalia. Opsigelsen skal altid være skriftlig, og du skal kunne dokumentere, at udlejer har modtaget opsigelsen. Sørg derfor altid for at få en bekræftelse fra udlejer eller send et rekommenderet brev. Normalvis har du 3 måneders opsigelse, hvor udlejer skal have opsigelsen i hænde den første hverdag i måneden. Vil du eksempelvis flytte ud til september, bør du sende opsigelsen, så udlejer modtager den senest d. 1 juni. Vær dog opmærksom på, om der i din lejekontrakt er angivet andet i §11. Her kan der nemlig være anført andet.

Har du ikke en lejekontrakt, gælder lejelovens almindelige frister. Her skal du være opmærksom på, hvilken kategori du tilhører:

1. Lejer du et værelse uden eget køkken, er opsigelsesvarslet 1 måned

2. Lejer du en lejlighed, er opsigelsvarslet 3 måneder

Fraflytningsrapport

Hvis din udlejer lejer mere en én lejlighed ud, skal udlejer lave et fraflytningssyn, som du skal indkaldes til skriftligt. Fraflytningssynet skal ske senest 14 dage efter udlejer er gjort bekendt med opsigelsen af lejemålet. Ved dette syn udarbejdes en fraflytningsrapport, hvori der fremgår hvad der skal laves ved lejligheden. Er du ikke enig i, hvad der skal laves, skal du ikke skrive under på fraflytningsrapporten.

Du skal have udleveret fraflytningsrapporten på stedet på papir, såfremt du deltager i fraflytningssynet. Er du ikke til stede under synet skal udlejer sende rapporten til dig senest 14 dage efter fraflytningssynet er afholdt. Såfremt udlejer ikke overholder disse betingelser, kan han/hun ikke kræve betaling for istandsættelse fra dig.

Hvis din udlejer kun lejer ét lejemål ud gælder lidt andre regler. Et fraflytningssyn er ikke påkrævet, men udlejer skal senest 14 dage efter du har afleveret nøglerne oplyse dig om hvilke fejl og mangler han/hun mener, du hæfter for. Bliver du ikke oplyst inden de 14 dage, kan udlejer ikke kræve betaling fra dig for istandsættelse. Dog er der undtagelser, hvis mulige fejl og mangler ikke har kunnet opdages ved “sædvanlig agtpågivenhed”.

Nye regler fra 1. juli 2015

Er din kontrakt indgået efter d. 1. juli 2015 gælder der nye regler angående nyistandsættelse, som kommer dig som lejer til gode. Udlejer kan ikke længere kræve en fuld nyinstandsættelse, som indebærer, at alle malbare flader skal males og gulvene skal lakeres. Vær også opmærksom på, at udlejer aldrig kan kræve, at lejligheden skal afleveres i bedre stand end du overtog den i.

Overdragelse af nøgler

Du skal være opmærksom på, at udlejer kan kræve, at du fraflytter lejligheden før lejemålets ophør, hvilket oftest er angivet i §11 i din lejekontrakt. Dette gør det muligt for udlejer at istandsætte lejligheden før næste lejer flytter ind. Du skal dog stadig betale for husleje indtil lejemålets ophør. Hvis du har betalt forudbetalt husleje ved indflytning, skal du ikke betale husleje i de måneder, du har forudbetalt. Har du eksempelvis betalt 3 måneders forudbetalt leje, skal du ikke betale husleje i de sidste 3 måneder. Meddel blot dette til din udlejer.

Sørg for at få en kvittering fra din udlejer, når du afleverer nøglerne.

Tilbagebetaling af depositum

Udlejer skal sende dig en liste over fejl og mangler, som han/hun mener du skal betale senest 14 dage efter, du har afleveret nøglerne. Overskrides denne frist kan du ikke kræves betaling for istandsættelse. Når lejemålet er istandsat, skal du modtage en flytteopgørelse, hvori omkostningerne forbundet med istandsættelsen skal fremgå. Typisk drejer det sig om maling af lejemålet medmindre der er deciderede skader der skal udbedres. Du kan sammenligne udgiften til malerarbejdet med typiske priser for at sikre at du ikke bliver snydt. Hvis dit depositum dækker omkostningerne, fratrækkes omkostningerne depositummet, og du får udbetalt det resterende beløb. Oftest vil du få udbetalt beløbet 4-6 uger efter fraflytning.

Kilde: LLO